måndag 18 juni 2012

dare me to jump and I will (7)

Än en gång bevisar jag min egen ignorans genom att insinuera någon annans. Dömer för snabbt och leker ensamma sociala spel medan jag förkastar ärligheten jag beskyller dig för att vanhelga.
Nedvärderar och glömmer skillnaden mellan individ och gemen. Förlåt mig.

"But you stand there so nice
in your blizzard of ice

oh please
let me
come into
the storm"

citat ur ONE OF US CANNOT BE WRONG av LEONARD COHEN
rubrik ur NEVER LET GO av TOM WAITS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...